NL
Wij gebruiken ze dagelijks: fietsen. Ze worden geproduceerd in bijna alle denkbare vormen en voor elk doeleinde. Dus eigenlijk zou er wel voor iedereen de perfecte fiets zijn.
Maar wat gebeurt er eigenlijk als je niet meer kunt fietsen? Na mate wij ouder worden neemt ook onze mobiliteit af. Diverse onderzoeken laten de verbanden tussen afnemende mobiliteit en eenzaamheid zien.
Het project rita onderzoekt hoe wij oude, ongebruikte fietsen kunnen herintroduceren in het dagelijks leven van ouderen. Om de afnemende mobiliteit tegen te werken én het contact met (bijvoorbeeld) kleinkinderen te stimuleren maakt rita gebruik van interactive spelelementen.
Met rita wordt een ongebruikte fiets omgetoverd tot een ‘low-effort’ hometrainer die tegelijkertijd een interactief spelcomputer is. In het spel kunnen oud en jong tegen elkaar fietsen – fiets jij sneller dan je oma?
EN
Bicycles are deeply rooted in today‘s society and are produced in various shapes and forms. Technically, there should be a bicycle for everyone.
Despite, what happens if you are simply not able to cycle anymore? As losing physical mobility is one of many reasons elderly become dependent or lonely.
rita investigates how we can reintroduce unused or broken bicycles back into the lives of elderly people. To improve their mobility and enhance the contact with their grandchildren we make use of a gamified and shared experience of cycling.
With rita you have the ability to transform your old bicycle into a low-effort home exercise combined with a motivational game. The game let’s you quickly challenge your grandchildren to a competitive cycling race. Making it easier for you to keep on cycling, and them to pay you a visit – as long as they can keep up with your pace of course!​​​​​​​

Brandmanual ‘rita’

Back to Top